Pleegzorg van 18 naar 21 jaar

Pleegkinderen mogen vanaf 1 juli 2018 standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven wanneer ze dit zelf graag willen. Voorheen werd bij ieder pleegkind dat 18 werd samen met de gemeente gekeken of verlenging van pleegzorg nodig was. Nu is deze leeftijd verhoogd tot 21 jaar. Na deze leeftijd is pleegzorg als vorm van verlengde jeugdhulp tot 23 jaar nog wel mogelijk. Wanneer het passend en wenselijk is in de situatie, eindigt de pleegzorg eerder dan 21 jaar.

Yorneo staat achter deze afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport). We vinden het belangrijk dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze hieraan toe zijn. Annemieke Smit, directeur/bestuurder van Yorneo: "Ook pleegkinderen hebben recht op een zachte overgang naar de volgende fase in hun leven; op een moment dat passend is. Zo’n moment kan nooit worden bepaald door het simpele feit dat je op een dag 18 jaar wordt."
Ze moeten de kans krijgen om langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezin en de hulp van Yorneo bij de overgang naar volwassenheid. Dit zorgt voor rust voor zowel pleegkinderen, hun ouders en pleeggezinnen.