Aantal nieuwe pleegouders in Drenthe neemt af

In 2016 is landelijk het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015. De instroom van pleegouders is daardoor voor het eerst sinds 2011 kleiner dan de uitstroom. Dat blijkt uit cijfers van Pleegzorg Nederland. Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over een dreigend tekort en roept gemeenten op om gezamenlijk nog meer in te zetten op werving van nieuwe pleegouders. Ook Yorneo ziet kansen voor betere samenwerking.

Vraag naar pleegzorg houdt aan
Het aantal pleeggezinnen in Nederland neemt voor het eerst sinds vijf jaar af. Omdat de vraag naar pleegzorg aanhoudt, wordt het steeds moeilijker kinderen te plaatsen. Dat zegt Pleegzorg Nederland op basis van nieuw verschenen jaarcijfers. Ook in Drenthe zien we deze landelijke trend terug in de cijfers, ondanks de actieve wervingscampagnes die door Yorneo zijn ingezet. Dankzij campagnes “Supergewone mensen gezocht”, “Week van de Pleegzorg” en het Pleegzorgfestival kwamen er meer informatie-aanvragen binnen dan voorheen en bezochten meer mensen een voorlichtingsbijeenkomst van Yorneo. Het aantal mensen dat zich vervolgens aanmeldde voor een voorbereidingsprogramma, steeg echter niet. Pleegzorg Nederland laat onderzoeken waarom sommige mensen vroegtijdig afhaakten en ook Yorneo is druk met een terugbelactie.

Stijging informatie-aanvragen
GroenLinks heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) naar aanleiding van alle publiciteit na het uitkomen van de cijfers gevraagd om gemeenten te ondersteunen bij het werven van nieuwe pleegouders. Er volgden Kamervragen en het aantal informatieverzoeken van aspirant-pleegouders nam flink toe: landelijk meer dan tien keer zoveel aanvragen dan in een normale week. Bij Yorneo kwamen ook veel nieuwe aanmeldingen binnen. Annemieke: “Deze aspirant pleegouders doorlopen nu bij Yorneo een traject waarbij ze aan het einde besluiten of ze het pleegouderschap zien zitten, dus wie weet hoeveel bestandsgezinnen dat mogelijk dit jaar nog oplevert. Het loont dus zeker om het onderwerp in de media en op de politieke agenda te krijgen.“

Samen optrekken met Drentse gemeenten
“Wanneer het ouders niet lukt om voor hun kind te zorgen is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Een gezin waar het kind zich veilig voelt, liefde en aandacht krijgt en gewoon kind kan zijn. Een goede samenwerking met gemeenten is belangrijk om dat te realiseren. Dat betekent dat we samen willen inzetten op het behoud en het werven van pleegouders. Yorneo wil daarom in het najaar een bijeenkomst houden met alle 12 Drentse gemeenten om nader te bespreken waarin we elkaar kunnen versterken.“, aldus Annemieke Smit, directeur Yorneo.