Pers

Yorneo heeft een mediaprotocol. Contacten met de media lopen altijd via de afdeling Communicatie. Deze afdeling coördineert ook aanvragen voor interviews.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Communicatie mogen er geen opnames worden gemaakt in gebouwen of terreinen van Yorneo. Dit in verband met de privacy van onze jongeren, ouders/opvoeders en medewerkers. Onder opnames verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie.

Afdeling Communicatie

(0592) 367 907
communicatie@yorneo.nl